Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รับสมัครพนักงาน บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด มีความต้องการ รับสมัครพนักงาน
 
รับสมัครพนักงาน บริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด
บริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด มีความต้องการรับสมัครพนักงาน
 
 
   
สุกรพันธุ์เพียรเทรนสายใหม่
   
ผลของวิธีการผสมเทียม
   
 
 
บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ภายใต้ชื่อ บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการต่อจากบริษัท คอมเว็ท จำกัด โดยการเพิ่มทุนหลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤติ เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าด้านเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์โดยเฉพาะสุกร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการจัดการและประสิทธิภาพผลผลิตของฟาร์มสุกร สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีจำหน่าย ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า หรือพรีมิกซ์, ยาสำหรับผสมอาหาร, ยาฉีด และผลิตภัณฑ์นมที่ใช้ในสุกร ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น ได้รับการผลิตและนำเข้าจากบริษัทในเครือ 2 แห่ง คือ.
 
 

สวีท เวย์พาวเดอร์

ผลิตจากประเทศฝรั่งเศษ ลักษณะผงสีครีม ไม่มีการปรุงแต่งกลิ่น

 
 

อะม็อกซี่ลิน แอล.เอ

อะม็อกซี่ซัยคลิน เป็นยากึ่งสังเคราะห์ออกฤทธิ์กว้าง