Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รับสมัครพนักงาน บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด มีความต้องการ รับสมัครพนักงาน
 
รับสมัครพนักงาน บริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด
บริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด มีความต้องการรับสมัครพนักงาน
 
 
   
สุกรพันธุ์เพียรเทรนสายใหม่
   
ผลของวิธีการผสมเทียม
   
 
   หน้าหลัก >> Company Profile
   
 
บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
บริษัท คอมแลป จำกัด
       
 
 
บริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด
บริษัท นูทรี ฟีด เทรดดิ้ง จำกัด
       
 
 
     
   
     
 
 

บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

AGRITHAI AND CONSULTANT CO.,LTD.

   

 

 

                               เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ภายใต้ชื่อ บริษัท อกริไทย แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการด้านการตลาดต่อจากบริษัท คอมเว็ท จำกัด โดยการลงทุนใหม่หลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤติ ทั้งวางโครงสร้างและทุนให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าด้านเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์โดยเฉพาะสุกร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการจัดการและประสิทธิภาพผลผลิตของฟาร์มสุกร สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ

                                ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีจำหน่าย ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า หรือพรีมิกซ์, ยาสำหรับผสมอาหาร, ยาฉีด และผลิตภัณฑ์นมที่ใช้ในสุกร ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น ได้รับการผลิตและนำเข้าจากบริษัทในเครือ 2 แห่ง คือ บริษัท คอมแลป จำกัด และ บริษัท นูทรีฟีด เทรดดิ้ง จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรีมิกซ์ และฟีด แอดดิทีฟ นั้นบริษัท คอมแลป จำกัด จะเป็นผู้ผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ในปี 2544 สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของยาฉีด, ยาผสมอาหาร และผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์นั้นบริษัท นูทรีฟีด เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

                                บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับ การรักษามาตรฐานสินค้า ไม่ว่าสินค้าที่ผลิตเองหรือนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเน้นการตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษา การคัดเลือกประเภทสินค้า ตัวสินค้า และบริษัทผู้ผลิต โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าของบริษัทฯ หรือเกษตรกรที่ใช้สินค้าบริษัทฯ มีความมั่นใจและได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สูงสุด

                                 นอกจากบริษัท อกริไทยฯ จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าประเภทฟาร์มสุกร โดยตรงแล้ว บริษัทฯยังมีการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน โดยลงทุนในบริษัท อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อค จำกัด ขึ้นฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ในปี พ.ศ.2543 มีกำลังการเลี้ยงเป็นสุกรแม่พันธุ์ขนาด 5,000 แม่ ผลิตลูกสุกร สุกรขุน สุกรแม่พันธุ์ เพื่อจำหน่ายสู่ตลาด ทั้งมีเป้าหมายเป็นที่ฝึกบุคลากรของบริษัทและลูกค้า ด้านการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มสุกร โดยมีโครงการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อกริฟีดฯ กับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยลีเอจประเทศเบลเยี่ยม
 

 
                             ปัจจุบัน บริษัท อกริไทยฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการฟาร์มสุกรโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ นับเป็นนโยบายที่ใช้ปฏิบัติมากว่า 10 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จึงเป็นลูกค้าที่เติบโตมาจากการดูแลด้านการจัดการผลผลิต ดังนั้น การให้บริการทางด้านการบริหารการจัดการฟาร์ม เพื่อประสิทธิภาพผลผลิตที่ดีของฟาร์ม จึงเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ